Karter Ablak Kft. Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános kikötések:

Az alábbi üzleti feltételek érvényesek minden ajánlatunkra, szállításunkra és szolgáltatásunkra.

Bármilyen módosítás, még akkor is, ha az a felek között megbeszélésre került, csak írásban érvényes ugyanolyan formai kellékekkel, mint a szerződés maga.

 1. Szerződés:

Megrendelésnek, megállapodásnak csak a vevő és a szállító által aláírt, dátummal ellátott megrendelés visszaigazolás tekinthető. Szóbeli megrendelésre és megrendelés módosításra nincs lehetőség. Írásos módosítást a vállalt határidő lejárta előtt maximum 4 héttel fogadunk el, a változtatás műszaki és pénzügyi vonatkozásainak tisztázásával, aláírásával, ez azonban maga után vonhatja a szállítási határidő változását.

 1. Árak:

Telephelyi árak, a megadott műszaki tartalommal, a helyszínre szállítás díja nélkül értendők. Nem tartalmazzák a beépítéshez szükséges segédanyagok, a beépítés, a párkányok és a hézagtakarási munkák stb. költségeit.

 1. Fizetési feltételek:

A megrendeléskor a bruttó ár 50%-át szükséges foglalóként befizetni, a számla végösszege az elszállítás előtt, illetve az áru átvételekor esedékes. A gyártás indítása és a késztermék szállításának feltétele a foglaló befizetése, illetve a végszámla kiegyenlítése. Amennyiben a foglaló befizetése, ill. átutalása késik, úgy a szerződésben vállalt szállítási határidő a késedelmes napok számával meghosszabbodhat.

 1. Fizetési mód:

Készpénzzel a pénztárban, csekkel vagy banki átutalással. Csekk és utalás esetén a pénzügyi teljesítés tényének hiteles igazolása szükséges. A vételár teljes kiegyenlítéséig a Szállító a leszállított termékekre a tulajdonjogát fenntartja.

 1.  Késedelmi kamat:

Amennyiben a vevő késedelmes pénzügyi teljesítésbe esik, úgy a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

      7.   Szállítási (gyártási) határidő:

Szállítási határidő után egy héten belül történő szállítás még időben történő teljesítésének minősül. Az áru készre jelentése szerződésteljesítésnek minősül. Vis major, közlekedési- és üzemzavarok, munkabeszüntetés, nyersanyagban és hasonlókban felmerülő hiány esetében a szállítási határidő a fentiek következtében kiesett időtartamnak megfelelő teljesítési idő meghosszabbításához vezetnek. Szállító csak akkor esik teljesítési késedelembe, ha egy további, a vevő által írásban adott, legalább 14 napos póthatáridő eredménytelenül lejárt és a késedelemért a Szállító a felelős. Amennyiben egy esetleges szállítási késedelem felmerül, a Szállító évi 20% kötbért tartozik megfizetni a Vevő részére. Az eladó fenntartja magának az előszállítás és a részszállítás jogát.

 1. Teljesítés:

Készre jelentés és a végszámla rendezése után a Szállító telephelye, a gépjárműre rakva. A szállító lehetőséget biztosít a megrendelt termék telephelyi –fizetést megelőző- átnézésére. A termék Vevő, vagy meghatalmazottja részére történő átadását követően a Szállító mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el (kivéve a rejtett, átvételkor nem látható hibák esetén).

 1. Szállítás:

A Szállító értesítését (készre jelentését) követően 1 héten belül a Vevő által biztosított gépjárművel, ferde vagy függőleges helyzetben rögzítve történik. Külön kérésre a Szállító előre egyeztetett díjazás és elszámolás mellett megszervezi a késztermék kért helyszínre juttatását.

A vevő tudomásul veszi, hogy a kiértesítéstől számított egy héten belül az árut elszállítja. Ha ez nem történik meg, a Szállító minden további megkezdett hét után 500 Ft+ ÁFA tárolási díjat számol fel termékenként.

 1. Csomagolás:

A nyílászáró szerkezetek a termékprofil védőfóliáján kívül más védőcsomagolással nincsenek ellátva. A kilincs, a vasalat- és furattakaró – műanyag elemek mint kötelező tartozékok, külön csomagolva kerülnek átadásra.

 1. Helyszíni  felmérés:

Külön kérésre, ha a beépítést, mint külön szolgáltatást is megrendelik, a nyílászárók gyártása előtti pontosítása végett egyszeri díjmentes felmérést végez a Szállító. Egyéb esetekben felmérést nem vállalunk. A felmérés nélkülözhetetlen feltétele a padlószint feletti, 1,00 m-es szintvonal megléte a külső teherhordó falak belső oldalán vagy kávarészén, függetlenül attól, hogy új beépítésről vagy nyílászáró cseréről van szó. Amennyiben időközben a beépítés megrendelését a Vevő visszavonja, úgy a felméréskor megállapított méretek csak ajánlásként élnek tovább és a felmérés díját a Vevő a Szállító részére megfizeti. A felmérésről jegyzőkönyv készül, az akkor tekinthető hitelesnek, ha a Vevő annak minden oldalát aláírásával jóváhagyta.

 1. Beépítés:

Külön megegyezés, aláírt megrendelés visszaigazolás alapján a Szállító vállalkozik az elkészült nyílászáró szerkezetek helyszíni beépítésére is. A nyílászárók rögzítése a falazási munkákat követően, vakolás előtt a szabadon hagyott falnyílásba utólag, szerelt jelleggel csavarral történik, nyílás kialakítás, helyszíni javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkák nélkül. A megrendelő, vagy jegyzőkönyv aláírására jogosult személy jelenléte nélkül a beépítési munkák nem kezdhetők el.

 1. Beépítés díja:

Tartalmazza a szállítási költséget országhatáron belül, a település 20 km-es körzetében, valamint a beépítéshez szükséges segédanyagokat: szerelővas, csavar, purhab, valamint a szerkezetek szakszerű rögzítését és szükség szerinti beszabályozását, a szerelési hézag tömítését, a kilincsek felrakását és a tartozékok átadását vagy kérésre felhelyezését. A nyílászáró szerkezetek rendeltetésszerű használatához nem szükséges párkány, a belső könyöklők és a szerelési hézag letakarása műanyag takaróléccel. Ezek anyag és munkaköltségeit nem tartalmazza a beépítési díj. Csak akkor részei a munkáknak, ha erre a szerződés konkrétan kitér.

 1. Átadás-átvétel:

A beépítés díja, összege a munka átvételekor egyenlítendő ki, egy a Vevő vagy az általa megbízott képviselő aláírásával ellátott beépítési munkalap ill. átadás – átvételi jegyzőkönyv kíséretében. A felhatalmazott személyét a Vevőnek írásban kell közölnie.

 1. Garancia:

A Szállító minden általa gyártott, forgalmazott, szakszerűen beépített szerkezetre 5 év szavatosságot, ezen belül az első 12 hónapra jótállást vállal. A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén a Szállító mentesül a szavatosság alól. Minőségi kifogásait a Vevő minden esetben írásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén a Szállító szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibabejelentés esetén a Vevő köteles a Szállítónak a kiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni.                                                                                                                                                                                        A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó paragrafusai érvényesek. A szerződő felek elfogadják a Bajai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Elérhetőségeink:

Páti Miklós            ügyvezető                                +36 70 616 5096                    karterablak@t-online.hu

Megrendelésekkel, árajánlatokkal szállítással kapcsolatos ügyek:

Kovács Dóra        értékesítési asszisztens         +3670 616 5093                     karterablak@gmail.com

Dedák Brigitta      értékesítési asszisztens         +3670 413 1296                     karterablak@kalocsakom.hu

Mihó Péter         szaktanácsadó                       +3670 385 3306

Levelezési cím:                        6500, Baja Malom u.10.

Számlázási cím:                      6500, Baja Malom u.10.

Telefon:                                   +36 79 320 165

Fax:                                        +36 79 320 165

E-mail:                                     karterablak@t-online.hu

Nyílászáró bemutatótermek:

6500 Baja, Déri Frigyes sétány 11.

6500 Baja, Szegedi út 61.

6300 Kalocsa, Szent István király  út 80.

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 24.